Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe zaufanie, którym obdarzyliście nasz Salon

Z uwagi na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie Unicorn Poland Sp. z o.o..

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Terra Spa Iwona Kossakowska, ul. Chmielna 5 lok. nr 7, 00-021 Warszawa, NIP: 951-118-99-19, 22 622 14 17, spa@terraspa.pl
 • Państwa dane osobowe, przetwarzane są w następujących celach: dokonywanie zakupów kosmetyków, umawianie, potwierdzanie i realizowanie wizyt oraz przesyłanie informacji o nowościach Salonu.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 • Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji zamówienia.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Terra Spa Iwona Kossakowska mają Państwo prawo do: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe).
 • W celu  skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: spa@terraspa.pl
 • Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/zamówienia.
 • W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą.
 • Państwa dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS))

Pozdrawiam,

Iwona Kossakowska

Komentarze zostały zablokowane.