Kupony prezentowe – regulamin

 • Kupony prezentowe upoważniają do skorzystania z usług w Terra Spa zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Kuponu. Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej http://www.terraspa.pl
 • Kupony są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Kuponu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 • Kupon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Kupon Prezentowy.
 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Kupon Prezentowy uznany zostaje za zrealizowany.
 • Kupon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 • Kupony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kuponów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Kuponu.
 • Płatności Kuponem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 • Kupony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 • Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Terra Spa za wyjątkiem zabiegów wykonywanych przez lekarza.
 • Otwarte Kupony Prezentowe ( wartościowe ) uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów prócz zabiegów wykonywanych przez lekarza.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia Kuponu Prezentowego, Terra Spa nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 • Integralną częścią Kuponów Prezentowych jest niniejszy Regulamin, udostępniany na życzenie. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.